Privacy statement

Schoononline.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Als u een bestelling plaatst, hebben wij gegevens als naam, e-mailadres, afleveradres nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en u per email op de hoogte te houden van de status.

Bij de keuze voor de betaling, wordt u doorgeleid naar de webpagina van de betreffende bank of betaalprovider. Hier vult u uw betalingsgegevens in. Schoononline heeft geen inzage in deze betalingsgegevens.

Uw gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling en een eventuele latere garantie. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Uw e-mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvangt u via de opgegeven mailadressen de orderbevestiging, leveringsinformatie en factuur. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven, banken, paymentproviders en creditcheck instanties) de noodzakelijke gegevens. SchoonOnline.nl zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Hiermee beschermen wij onze website tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Bij de keuze voor de betaalmethode koop op rekening, moeten wij u en onszelf tegen misbruik beschermen. Daarom verstrekken wij de voor een kredietwaardigheidsbeoordeling noodzakelijke gegevens (waaronder uw adresgegevens) aan verschillende creditcheck instanties die op basis van statistische gegevens en/of betalingsgegevens de desbetreffende beoordelingen uitvoeren.

Iedere klant die zich registreert voor een klantlogin (account), krijgt direct toegang tot zijn eigen account middels een wachtwoord. Hiermee kunt u gegevens over door u geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen raadplegen alsmede uw gegevens beheren. De klant verplicht zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons is toe te rekenen.

Wij gebruiken uw gegevens voor reclamedoeleinden m.b.t. informatie over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij slechts gebruik van emailreclame voor zover dit wettelijk is toegestaan. U kunt uzelf ten alle tijden afmelden van onze emailreclame door op de link "afmelden nieuwsbrief" te klikken onderaan elke nieuwsbrief die wij versturen of ons een verzoek per mail te doen toekomen.

SchoonOnline maakt gebruik van de mogelijkheid om conversies van haar online campagnes te meten via Google. Indien u via een online advertentie (Google Adwords) op onze site klikt, wordt dit gemeten door Google en uitsluitend aan Schoononline gerapporteerd. Deze informatie wordt door ons niet aan derden ter beschikking gesteld.

U heeft als klant/gebruiker van deze website recht op inzage, correctie en verwijdering (indien mogelijk) van uw persoonsgegevens.

Indien er nog vragen zijn over de privacy policy van Schoononline.nl kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder bij het verschaffen van informatie bij vragen over gegevens of bij het wijzigen van gegevens.